Ścieżka nawigacyjna

  • OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Treść strony

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA WIZERUNKU (MONITORING WIZYJNY)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych w postaci wizerunku jest Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej, ul. Stary Rynek 17, 99-400 Łowicz

 2) W podmiocie jest wyznaczona osoba nadzorująca przestrzeganie zasad ochrony danych - kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – e-mail: aleksandra@eduodo.pl lub iod@eduodo.pl

 3) Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w celu:

 a) rejestracji zdarzeń, celem zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym w budynku oraz najbliższym otoczeniu budynku Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej

 b) zapewnienia bezpieczeństwa infrastruktury i zasobów należących do Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Dyrektor placówki celem realizacji zadań serwisowych urządzeń rejestrujących.

5) Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku przechowywane będą maksymalnie przez okres 30 dni

6) Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:

a) dostępu do swoich danych

b) do ograniczenia przetwarzania

c) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tym zakresie, chyba że będziemy w stanie wykazać, że są one nam niezbędne do realizacji zadania narzuconego przez powszechnie obowiązujące prawo,

W celu skorzystania z praw określonych powyżej (lit. a-c) należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Danych Osobowych.

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisu ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Metryka

  • opublikował: Tomasz Dróżka
    data publikacji: 2018-11-14 10:00
  • zmodyfikował: Tomasz Dróżka
    ostatnia modyfikacja: 2018-11-14 10:10

Rejestr zmian

  • zmieniono 2018-11-14 10:10 przez Tomasz Dróżka

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4907
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-11-14 10:10

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Nazwa jednostki

Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej

Stary Rynek 17, 99-400 Łowicz

NIP 834-183-12-84

REGON 100415235

numer konta:

93 1600 1462 1823 7528 5000 0001

BNP PARIBAS

Dane kontaktowe

tel. 726 808 198

centrum@powiat.lowicz.pl

promocja@powiat.lowicz.pl

Godziny urzędowania

Pn - Pt  8.00 - 16.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 162733
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2022-07-05 07:55

Stopka strony